³ אודות החוג
³ תוכנית הלימודים
³ שנתון
³ סגל אקדמי
³ לוח מודעות
³ קישורים
³
מידע לקהל הרחב
³
טפסים


³
המרכז לחקר
  
המוח והתנהגות
³החוג לביולוגיה

³ לאתר הפקולטה
³ לאתר האוניברסיטה
³ לדף הראשי

English Version ³

Research Interests Selected Publications Laboratory Members Laboratory

to Department Homepage

The Laboratory for Functional Brain Imaging
& Learning Research (LFBI-LR)

 

Selected publications:

1)   M. Korman, J. Doyon J. Doljansky, J. Carrier, Y. Dagan and A. Karni (2007): Daytime sleep condenses the time–course of motor memory consolidation. Nature Neurosci 2007 (in press).

2)   S. Dorfberger, E. Adi-Japha and A. Karni  (2007): Reduced Susceptibility to Interference in the Consolidation of Motor Memory before Adolescence. PLoS ONE. 2007 Feb 28;2:e240.

3)   Balas M, Roitenberg N, Giladi N and Karni A. (2007): Interference to consolidation phase gains in learning a novel movement sequence by handwriting: dependence on laterality and the level of experience with the written sequence. Exp Brain Res. 2007 Jun;180(2):237-46.

     

4)  Balas M, Roitenberg N, Giladi N, and Karni A. (2007): When practice does not make perfect: well-practiced handwriting interferes with the consolidation phase gains in learning a movement sequence. Exp Brain Res. 2007 Apr;178(4):499-508.
 

5)   R. Sosnik, B. Hauptmann, T. Flash and  A. Karni (2006): The acquisition and implementation of the smoothness maximization motion strategy is dependent on spatial accuracy demands. Exp Brain Res. 2006 176(2) 311-331.

6)  A. Karni, I.A. Morocz, T. Bitan, S. Shaul, T. Kushnir and Z. Breznitz (2005): An fMRI study of the differential effects of word presentation rates (reading acceleration) on dyslexic readers' brain activity patterns. J. Neurolinguistics 18(2):197-219.

 

7)   Roth DA, Kishon-Rabin L, Hildesheimer M, Karni A. (2005): A latent consolidation phase in auditory identification learning: time in the awake state is sufficient. Learn Mem. 2005 Mar-Apr;12(2):159-64.

 

8)   Hauptmann B, Reinhart E, Brandt SA and Karni A. (2005): The predictive value of the leveling off of within session performance for procedural memory consolidation. Brain Res Cogn Brain Res. 2005 Jul;24(2):181-9.

 

9)   Bitan T, Manor D, Morocz IA, and Karni A. (2005): Effects of alphabeticality, practice and type of instruction on reading an artificial script: an fMRI study. Brain Res Cogn Brain Res. 2005 Sep;25(1):90-106.

 

10)  R. Sosnik, B. Hauptmann, A. Karni & T. Flash (2004): When a longer path is faster: The evolution of a movement primitive in the adult motor system. Experimental Brain Research 156:422-438.

 

11)   N. Ofen-Noy, Y. Dudai and A. Karni (2003): Skill learning in mirror reading: how repetition determines acquisition.  Brain Research - Cognitive Brain Research 17:507-521.

 

12) M. Korman, N. Raz, T. Flash and A. Karni (2003): Multiple shifts in the
representation of a motor sequence during the acquisition of skilled
performance. Proceedings of the National Academy of Science USA
100(21):14292-14297.

 

13)  B. Hauptmann and A. Karni (2002): Primed to learn: saturation of repetition priming and the induction of long-term memory. Brain Research -
Cognitive Brain Research
13(3): 313-322.

 

14)  A. Karni, G. Meyer, C. Rey-Hippolito, P. Jezzard, M. M. Adams, R. Turner and L. G. Ungerleider (1998): The acquisition of skilled motor performance:
fast and slow experience-driven changes in primary motor cortex. Proceedings of the National Academy of Science USA 95(3) 861-868.


 

כל הזכויות שמורות לפקולטה למדעים והוראתם, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 31905
עודכן לאחרונה ב:15.10.06 | עיצוב האתר: איריס משלי | כתבו לנו