³ אודות החוג
³ תוכנית הלימודים
³ שנתון
³ סגל אקדמי
³ לוח מודעות
³ קישורים
³
מידע לקהל הרחב
³
טפסים


³
המרכז לחקר
  
המוח והתנהגות
³החוג לביולוגיה

³ לאתר הפקולטה
³ לאתר האוניברסיטה
³ לדף הראשי

English Version ³

Research Interests Laboratory Members Laboratory Selected Publications
המעבדה לנוירוביולוגיה של תקשורת חברתית Science to Public

to Department Homepage

The Laboratory for Neurobiology of Social Interactions


1) The senses – gates to consciousness, Galileo 95, July 2006.

2) The sense of taste – or: why cats don't like sweet, Galileo 99, Nov. 2006.

3) The sense of olfaction – million odors, thousand receptors, one Nobel Prize, Galileo 106, June 2007.

 

החושים: שערים אל התודעה, גלילאו גיליון 95, יולי 2006

חוש הטעם או: מדוע חתולים לא אוהבים מתוק, גלילאו גיליון 99, נובמבר 2006

מערכת הריח: מיליון ריחות, אלף קולטנים, פרס נובל אחד, גלילאו גיליון 106, יולי 2007


 

כל הזכויות שמורות לפקולטה למדעים והוראתם, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 31905
עודכן לאחרונה ב:2.6.07 | עיצוב האתר: איריס משלי | כתבו לנו